Užitečné informce

Kategorie použití spínacích prvků
Stupeň ochrany krytím elektrických zařízení
Třídy ochran elektrických zařízení
Nejčastěji se vyskytující vnější vlivy v elektrotechnice
Typy nízkonapěťových rozvodných sítí
Elektrotechnické značky na elektrických spotřebičích
Ochrana před přepětím, systém ochrany před bleskem a přepětím ve smyslu ochranných zón LPZ
Příklady zapojení svodičů bleskového proudu a přepětí v elektrických instalacích TNC, TN-C-S, TN-S
Automatické přepínače Y-Δ
Registr objednávacích čísel
Registr příslušných norem
Poznámky
Certifikát


Tracon Electric s.r.o. vzhledem k postupnému vývoji
si vyhrazuje právo na změnu výrobků,
a za případné tiskové chyby nenese odpovědnost

   DODATEK (250 kB)