Svodiče přepětí, ŘADA TTV

Úkolem přepěťové ochrany je omezení přepětí vznikající v důsledku přímého, nepřímého zásahu bleskem a v důsledku spínacích pochodů, při galvanické induktivní a kapacitní vazbě z elektrické instalace na takovou hodnotu, která již nemůže způsobit poškození a nesprávnou činnost v připojených elektrických a elektronických zařízeních.
Vzhledem k široké energetické, napěťové a frekvenční spektrum přepětí, je účelné vybudovat třístupňovou koordinovaně řazenou ochranu, samostatná vnější ochrana proti bleskem není dostatečná na zabránění poruchám způsobeným vznikem přepětí.
Komplexní systém ochrany před přepětím (viz v kapitole Přílohy) obsahuje tři zóny ochrany, k nim přísluší "hrubá" ochrana (typ 1, "B"), "střední" ochrana (typ 2, "C"), „kombinovaná“ ochrana (typ 1 +2, "B + C") a „jemná“ ochrana (typ 3, "D") před přepětím. Přístroje obsahují vyměnitelnou vložku (kromě typů 2 se šířkou 2 modulů na pól), vložky obsahují optický signalizátor na indikaci jejich stavu.