Utěsňovací uzávěry, opravné a zalévací soupravy

VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBIČKY PŘED SMRŠTĚNÍM (mm)

VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBIČKY PO VOLNÉM SMRŠTĚNÍ (mm)

DIELEKTRICKÁ PEVNOST (kV/mm)