Silnoproudé prvky

JMENOVITÝ PROUD (A)

JMENOVITÝ VÝKON (kW)

POČET PÓLU

STUPEŇ KRYTÍ