Mechanická laboratoř

Společnost TRACON Budapest Kft. nabízí na trh pouze takové výrobky, které jsou v souladu s požadavky Evropské unie. Abychom mohli naše dodavatele neustále sledovat, vybudovali jsme jedinečnou elektrickou a mechanickou laboratoř.  S hrdostí představujeme naši přístrojovou laboratorní techniku, kterou nejenže běžně nenajdete v obchodních ani dovozních společnostech, ale dokonce ani v národních zkušebních laboratořích. Můžeme proto směle prohlásit, že naše prohlášení o shodě se zakládají na pravdivých, i námi průběžně měřených údajích na našich výrobcích! Tahovým zařízením zkoušíme nejen plastové výrobky, ale i kabelová oka a kvalitu lisování kabelových koncovek a spojek.


Zařízeními realizujícími zkoušky žhavou smyčkou a plamenem kontrolujeme hořlavost a ohnivzdornost plastových výrobků.

V klimatické komoře dokážeme zkoušet provoz i LED žárovek v rozmezí -30 ° C – + 150 ° C.


Zařízením pro zkoušení odolnosti vůči povětrnostním vlivům je možné testovat chování a stárnutí především plastových výrobků používaných v exteriéru.


Tepelné zkoušky dokážeme zrealizovat do zátěžového proudu 400 A. Také máme možnost vykonávat kontrolu  ampérsekundových charakteristik tepelných nadproudových relé a jističů přístroji s vysokou přesností.

Infračervenou kamerou můžeme pořizovat snímky tepelných zdrojů.

Kontrolujeme každý jeden proudový chránič pro jejich důležitost při ochraně osob.