Zkoušení a projektování osvětlení

Nabízené výrobky světelné techniky nepřetržitě testujeme ve vlastní zkušebně, čímž neustále garantujeme jejich dobrou kvalitu pro naše obchodní partnery.

Provedení světelně technického výpočtu podporujeme softwarovým systémům Relux podle zákaznických požadavků na navrhovanou osvětlovací soustavu.