STÁHNUTÍ FOTOMETRICKÝCH DATOVÝCH SOUBORŮ IES

 

S cílem usnadnit projektování osvětlovacích soustav, k našim profesionálním LED svítidlům jsou k dispozici fotometrické datové soubory formátu IES importovatelné do programů pro projektování (Dialux, Relux). Tyto soubory lze stáhnout z naší webové stránky.