Svodič přepětí typu 3

POČET PÓLU

MAXIMÁLNÍ SVODOVÝ PROUD (kA)