Za studena smrštitelné vnitřní koncovky HZSVB pro jednožilové kabely do 36 kV