Teplem smrštitelné venkovní koncovky MZSVK pro jednožilové kabely do 36 kV