Teplom zmrštiteľné vnútorné koncovky MZSVB na jednožilové káble do 36 kV

DIELEKTRICKÁ PEVNOST (kV/mm)