Teplem smrštitelné přechodové kabelové spojové soupravy MZSVGK do 36 kV